ශ්‍රි ලාංකීය සහල් අපනයන ඉතිහාසය – පුරාණය ඇසුරින්

අද වෙනකොට ලංකාව දැඩි අරබුධකාරී තත්වයකට මුහුණ දෙමින් ඉන්නෙ අරබුධය කොතරම්ද කියනවනම් අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ තෙල් ගෑස් ටික බා ගන්නෙත් නැව වරායට ආවම කොහෙන් හෝ සල්ලි හොයල. පසුගිය වසර දෙක පුරාවටම…

ආර්ථික අරගලය

රටක් හැටියට ආර්ථිකව වැටිල ඉන්න මේ වගේ වෙලාවක භූමිය හෝ ව්‍යාපාර රාජ්‍ය ආයතන විකුණන බදුදෙන ආකාරයන් කල්පනා කරනවා වගේම විශේෂයෙන් අපිට පුළුවන් විදේශ විනිමය විශාල වශයෙන් උපයන්න පුලුවන් අපේ අධ්‍යාපනය…